Algemene verkoopsvoorwaarden Petit Roannay

Individuele personen

Petit Roannay heet u van harte welkom. De tevredenheid van onze klanten is onze grootste bezorgdheid. We willen u dan ook vragen om hieronder onze algemene verkoopsvoorwaarden te lezen.
De huidige algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden gelden op alle afgesloten reserveringen.
De klant erkent de huidige algemene verkoopsvoorwaarden en die van de reserveringsprijs gelezen en aanvaard te hebben.

In- en uitchecken van de kamers

Kamers zijn beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst en dienen uiterlijk om 11.00 uur op de dag van vertrek verlaten te worden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de kamer kunnen er bijkomende kosten aangerekend worden indien de klant te laat vertrekt. Indien de klant het hotel voor de vertrekdatum verlaat, zal de totaalprijs van de reservering aangerekend worden en zal de klant niet terugbetaald worden.

Bevestiging en voorschot

Om uw reservering te garanderen, zal er een geldig kredietkaartnummer gevraagd worden. Daarnaast kan er voor de begindatum van uw verblijf een voorschot worden gevraagd. Indien u niet komt opdagen, behoudt het hotel zich het recht voor om een bedrag van uw kredietkaart af te houden.
Elke factuur dient betaald te worden als de klant het hotel verlaat. Onbetaalde facturen worden verhoogd met een toeslag van 10% van het totaalbedrag, met een minimum van € 50. Er wordt een interest voor laattijdige betaling van 1% per maand aangerekend, van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, tot het volledige bedrag van de factuur betaald is.

Beschadigingen en overtredingen

Alle beschadigingen die door de klant in het hotel veroorzaakt worden, zullen aan de klant belast wordt.
Het hotel doet afstand van elke vorm van aansprakelijkheid in geval van diefstal, verlies van materiaal, parkeerproblemen of elk ander incident dat niet rechtstreeks met het hotel te maken heeft.
We willen u eraan herinneren dat er in België een strikt rookverbod geldt in openbare plaatsen. Het verbod geldt in de kamers maar ook in de rest van het hotel, met uitzondering van de daartoe voorziene ruimtes. Indien u deze regel overtreedt, kan er een boete opgelegd worden.
Huisdieren zijn niet toegelaten in het hotel.
Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Verviers bevoegd en is enkel het Belgische recht van toepassing.
Indien een van onze algemene verkoopsvoorwaarden niet nageleefd wordt, behouden het verantwoordelijke personeel en de directie zich het recht voor om u te verplichten het hotel te verlaten. In geval van dronkenschap, agressief of ongepast gedrag of een ongepaste kledingdracht kan de toegang tot het hotel eveneens ontzegd worden.

Het team van Petit Roannay verheugt zich op uw bezoek en staat te uwer beschikking voor alle bijkomende inlichtingen.

Groepen

Petit Roannay heet u van harte welkom. De tevredenheid van onze klanten is onze grootste bezorgdheid. We willen u dan ook vragen om hieronder onze algemene verkoopsvoorwaarden te lezen.
De huidige algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden gelden op alle afgesloten reserveringen.
De klant erkent de huidige algemene verkoopsvoorwaarden en die van de reserveringsprijs gelezen en aanvaard te hebben.

In- en uitchecken van de kamers

Kamers zijn beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst en dienen uiterlijk om 11.00 uur op de dag van vertrek verlaten te worden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de kamer kunnen er bijkomende kosten aangerekend worden indien de klant te laat vertrekt. Indien de klant het hotel voor de vertrekdatum verlaat, dal de totaalprijs van de reservering aangerekend worden en zal de klant niet terugbetaald worden.

Bevestiging en voorschot

Het hotel beschouwt de reservering pas als bevestigd als de klant het ondertekende contract voor akkoord heeft teruggestuurd.
Om uw reservering te garanderen, zullen er naargelang de grootte van uw evenement één of meerdere voorschotten worden gevraagd.
Het hotel dient minstens tien dagen voor de komst van de groep te beschikken over een lijst met alle namen van de groepsleden om de inschrijving zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Annulering

U kunt de reservering van uw evenement deels of volledig annuleren volgens de onderstaande voorwaarden:
De kamers kunnen via een schriftelijke verklaring kosteloos door de klant geannuleerd worden:

• Tot 100% van de oorspronkelijk gereserveerde kamers indien het hotel de annuleringsaanvraag uiterlijk 90 dagen voor de aankomstdatum van de groep ontvangt.
•   Tot 50% van de oorspronkelijk gereserveerde kamers indien het hotel de annuleringsaanvraag uiterlijk 30 dagen voor de aankomstdatum van de groep ontvangt.
•   Tot 30% van de oorspronkelijk gereserveerde kamers indien het hotel de annuleringsaanvraag uiterlijk 15 dagen voor de aankomstdatum van de groep ontvangt.
• De hoteldiensten (andere dan de kamers) kunnen via een schriftelijke verklaring kosteloos door de klant geannuleerd worden:
•   Tot 100% van de oorspronkelijk gereserveerde hoteldiensten indien het hotel de annuleringsaanvraag uiterlijk 30 dagen voor de begindatum van het evenement ontvangt.
•   Tot 50% van de oorspronkelijk gereserveerde hoteldiensten indien het hotel de annuleringsaanvraag uiterlijk 15 dagen voor de begindatum van het evenement ontvangt.
•   Tot 30% van de oorspronkelijk gereserveerde hoteldiensten indien het hotel de annuleringsaanvraag uiterlijk 7 dagen voor de begindatum van het evenement ontvangt.

Gelieve er rekening mee te houden dat onze annuleringsvoorwaarden niet gecombineerd kunnen worden.
Elke volledige of gedeeltelijke annulering die het hotel minder dan vier dagen voor de aankomst van de groep ontvangt, verplicht de klant tot het betalen van een schadevergoeding van het volledige bedrag incl. btw van het ondertekende contract.
Alle bijkomende kosten (dranken, maaltijden, extra’s of elke andere bijkomende prestatie die niet in het oorspronkelijke contract voorzien is) die de deelnemers of de organisator tijdens het evenement met zich meebrengen, dienen voor het vertrek uit het hotel betaald te worden.
Indien het hotel een uitgestelde betaling toekent, moet de betaling binnen acht dagen na ontvangst van de factuur vereffend worden. Indien de factuur niet binnen acht dagen betaald wordt, zal de factuur verhoogd worden met een toeslag van 10% van het totaalbedrag, met een minimum van € 50. Er wordt een interest voor laattijdige betaling van 1% per maand aangerekend, van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, tot het volledige bedrag van de factuur betaald is.
Indien de deelnemers afzonderlijk voor hun hotelkamer en dagelijkse kosten moeten betalen, dient u ze hier op voorhand over in te lichten. De organisator zal verantwoordelijk worden gehouden als het hotel geen betaling heeft ontvangen voor de hotelkamers en de dagelijkse kosten die voor het vertrek van de gasten betaald dienen te worden.

Beschadigingen en overtredingen

Alle beschadigingen die door de klant in het hotel veroorzaakt worden, zullen aan de klant belast wordt.
Het hotel doet afstand van elke vorm van aansprakelijkheid in geval van diefstal, verlies van materiaal, parkeerproblemen of elk ander incident dat niet rechtstreeks met het hotel te maken heeft.
We willen u eraan herinneren dat er in België een strikt rookverbod geldt in openbare plaatsen. Het verbod geldt in de kamers maar ook in de rest van het hotel, met uitzondering van de daartoe voorziene ruimtes. Indien u deze regel overtreedt, kan er een boete opgelegd worden.
Huisdieren zijn niet toegelaten in het hotel.
Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Verviers bevoegd en is enkel het Belgische recht van toepassing.
Indien een van onze algemene verkoopsvoorwaarden niet nageleefd wordt, behouden het verantwoordelijke personeel en de directie zich het recht voor om u te verplichten om het hotel te verlaten. In geval van dronkenschap, agressief of ongepast gedrag of een ongepaste kledingdracht kan de toegang tot het hotel eveneens ontzegd worden.
Houd er rekening mee dat de prijzen en voorwaarden uit onze aanbiedingen en bevestigingen enkel van toepassing zijn als de contracten volledig nageleefd worden. Het hotel behoudt zich het recht voor om de prijzen tijdens de duur van het contract aan te passen, bij wijzigingen die door de autoriteiten worden opgelegd. Al onze prijzen zijn netto prijzen, exclusief commissie en btw en inclusief service.

Het team van Petit Roannay verheugt zich op uw bezoek en staat te uwer beschikking voor alle bijkomende inlichtingen.